FILOSOFIE HAPJES: tussen hapjes en woorden,… worden.

Voor wie: Buurt ontmoetingen gericht op jongeren en volwassenen uit de buurt.  Mensen die in belang zijn bij het bespreken van thema’s die relevant zijn voor coëxistentie van de mens in de samenleving.  

Deelnemers per bijeenkomst:  tot 20 deelnemers

Totaal bijeenkomsten:  8 (De activiteit wordt niet uitgevoerd tijdens vakantie periode)

Data: 19/06, 17/07 2019

Entree: Gratis

Beschrijving:

Cirkel in verband met de School of Philosophy Erasmus, en Stichting Grounds nodigen jonge denkers uit die de bewoners van onze buurt zullen ontmoeten in een ruimte die speciaal is toegewijd aan de uitwisseling van ideeën en reflectie.

Het licht-donker van het digitale tijdperk, de nieuwe realiteit van vrouwen, ideeën over liefde, zijn voorbeelden van de thema’s die onder de ogen van uitgenodigde bewoners en intellectuelen zullen worden geanalyseerd. Met als doel de filosofische discussie op te starten, ideeën uit te wisselen over de meest urgente problemen van het leven en de huidige debatten.

Het is een gratis evenement, open voor het publiek. De avond kan beginnen met een tekst, video of een kort interview met relevantie voor de onderwerpen. De facilitator leidt de discussie en uitwisseling van ideeën in een ontspannen sfeer, vergezeld van hapjes.

Deze vergaderingen worden uitgevoerd onder directe uitnodiging aan de deelnemers. Verschillende mensen uit de buurt worden uitgenodigd (een oude vrouw, een student, een winkelier, een ondernemer, etc.) In gezamenlijk werk met andere organisaties zoals Wmo Radar, Wilskracht Werk of Media We leggen contact via  Atelier Delfshaven met de mensen die uitgenodigd worden om deel te nemen, hun mening te geven en hun mening te delen over actuele thema’s in ons leven.

Facilitator: Buurtbewoner Hans van Dam (Docent filosofie,  Educatieve Master Geesteswetenschappen, Universiteit Leide )